Category: Besigheids eienaars wenke en advies

Besigheids eienaars wenke en advies

Wat om te doen by die KVBA/CCMA

Meeste sake wat na die KVBA verwys word hou verband met onbillike ontslag. Arbitrasiebevele word in die algemeen in die guns van die werknemer bevind

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

‘n Dissiplinêre kode in die werksplek

Dit is belangrik dat elke werksplek ‘n relevante dissiplinêre kode het. Dit verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Handelsbeperking – wat en hoe?

Wat is ‘n handelsbeperking? ‘n Handelsbeperking is ‘n ooreenkoms tussen werkgewer en werknemer. Die ooreenkoms verhoed die werknemer om sy werk, aanleg of opleiding te

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Swak werksprestasie

Swak werksprestasie word toenemend as ‘n uitdaging in die werksplek gesien. Dit verwys na werknemers wat versuim om die werkgewer se vasgestelde standaarde te voldoen

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Aftree-ouderdom

Suid-Afrikaanse wetgewing stel nie ‘n bepaalde aftree-ouderdom vas nie. Dit is iets waarop die werkgewer en die werknemer moet ooreenkom. Wanneer ‘n werknemer dan hierdie

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Slaap aan diens

Werknemers wat slaap aan diens bly ‘n probleem  vir die werkgewer. Moegheid kan die werknemer se konsentrasie, koördinasie en reaksiespoed affekteer. Dit het ook ‘n

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Dienskontrakte – wat moet ek gebruik?

Arbeidswetgewing is van toepassing op alle werkgewers en werknemers en het ten doel om arbeidsverhoudinge in die werksplek te reguleer ten einde billikheid in die werksplek

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)

Die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) bied verligting aan werknemers wanneer hulle werkloos raak, of nie instaat is om te werk nie as gevolg van kraamverlof of siekte.

Read More »

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.