Landbousektor Voorsorgfonds

Die LWO is 'n stigterslid van die Landbousektor Voorsorgfonds (LSVF).

Daar kan met reg erkenning gegee word aan die wyse waarop werkgewers in die landbousektor deurlopend in belang van werknemers optree. Finansiële beplanning is ‘n belangrike aspek waaraan elke werker aandag behoort te gee en derhalwe is dit ook belangrik dat ‘n organisasie soos die LWO Werkgewersorganisasie sal deelneem aan inisiatiewe om bekostigbare aftree-, ongeskiktheids-, sterfte- en begrafnisvoordele vir plaaswerkers daar te stel.

Die LSVF bied verskeie bekostigbare planne met unieke voordele aan werknemers. Die LSVF word deur ‘n Raad van Trustees bestuur, met verteenwoordiging deur Sanlam, die LWO, Agri SA, TLU SA en onafhanklike Trustees. Die Raad van Trustees sien om na bekostigbare bydraes, sowel as mede-dingende voordele vir deelnemende plaaswerkers.

Neem kennis van arbeidsreg!

Wanneer ‘n werkgewer die besluit neem om die voordeel van ‘n voorsorgfonds as diensvoorwaarde te bied, kry bestaande werknemers die opsie om aan die fonds te behoort, al dan nie. Hierdie keuse word skriftelik uitgeoefen en rekord van gehou. Werknemers wat nadat hierdie besluit geneem is in diens geneem word, is verplig om aan die fonds te behoort.

Dit is belangrik dat werkgewers daarop let dat die Wet op Billike Werksgeleenthede ook van toepassing is op voordele soos ‘n voorsorgfonds. Hierdie kode is gestruktureer om te verseker dat werknemers deurlopend billik behandel word en om onregverdige diskriminasie in die werksplek te elimineer.


"Ons bemagtig jou sodat jy jou arbeidsmag kan bemagtig"

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.