Lidmaatskap

Is jy 'n werkgewer of besigheidseienaar?

Of bestuur jy die arbeidsaangeleenthede namens die besigheid?

Wie kan lid word by die LWO?

ENIGE werkgewer...

in ENIGE besigheidsindustrie...

met ENIGE aantal werknemers...

Hoe werk lidmaatskap by die LWO?

 • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk. Lidmaatskap is gesetel in die regsentiteit ongeag die aantal werknemers. Lede kan aansluit op een van vyf verskillende lidmaatskap pakkette en so toegang kry tot ons dienste.
 • Neem kennis dat alle LWO lede toegang het tot al ons dienste, die lidmaatskap pakket bepaal slegs wanneer jy sal betaal vir ‘n spesifieke diens.
 • Die LWO bied ook ‘n Huiswerker pakket vir werkgewers in ‘n privaat huishouding met ‘n huiswerker(s): klik hier vir meer inligting.

Dis maklik om lid te word by die LWO:

 • Voltooi die LWO lidmaatskap ooreenkomsvorm, dui aan op watter pakket jy wil aansluit asook hoe jy die betaling wil hanteer (jaarliks/maandeliks), en parafeer op elke bladsy van die vorm.
 • Stuur die bewys van betaling van die eenmalige aansluitingsfooi en die eerste lidmaatskap premie (jaarliks/maandeliks) na info@lwo.co.za – sien die kostestruktuur hieronder. Benodig jy ‘n pro forma faktuur? Laat weet ons sodat ons vir jou een kan genereer op ontvangs van die voltooide aansoekvorm.
 • Jy word dan geregistreer en op ons stelsel gelaai as ‘n LWO-lid en ontvang jou unieke lidmaatskap nommer, waarna jy toegang het tot jou lidmaatskap voordele en al ons dienste.
 • Jou gratis arbeidsoudit word geskeduleer!

Wat is die voordele?

 • 1 x gratis arbeidsoudit met proaktiewe opleiding met aansluiting (ons noem dit ‘n inligting- en implementeringsessie)
 • Onbeperkte gratis arbeidsregdokumentasie (insluitende dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, ens.)
 • Onbeperkte gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n kundige regsadviseur, geen beperking op die aantal kere wat jy mag inbel nie)
 • Tweemaandelikse nuusbrief met praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste, insluitend verteenwoordiging by die KVBA (CCMA), Bedingingsrade en Arbeidshof teen ledetariewe: R786.00 per uur | R5.85 per km (neem kennis dat lede ook van ons dienste gebruik kan maak via aanlyn platforms soos Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, ens. volgens behoefte – ons is hier om JOU te help!

Addisionele voordele word per pakket ingesluit, afhangende van jou behoeftes. Indien ‘n diens nie reeds ingesluit is in jou gekose lidmaatskap pakket nie, het jy steeds toegang daartoe op ‘n “pay as you go” basis en is ledetariewe van toepassing. Hierdie tariewe is slegs vir die tyd spandeer op die perseel en kilometers gereis (kilometers gereis is nie van toepassing wanneer die diens via ‘n aanlyn platform gelewer word nie).

Wat kos dit?

Die kostestruktuur is tweeledig en bestaan uit:

 1. ‘n eenmalige aansluitingsfooi van R2 763.00 (BTW ingesluit); en
 2. ‘n jaarlikse lidmaatskap fooi (ook maandeliks betaalbaar) – sien pakkette hieronder

Ons glo in ‘n deursigtige kostestruktuur met geen versteekte kostes nie. Ons is hier om JOU te help en sal altyd duidelik kommunikeer wanneer ‘n diens betaalbaar is en wat dit sal kos.

Jaarlikse
Maandelikse

Basiese

R 2 763.00 eenmalige aansluitingsfooi
R 2 976
00
Jaarliks
 • Arbeidsoudit (inligting- & implementeringsessie)

 • Gratis arbeidsregdokumentasie

 • Gratis 24/7 telefoniese advies

 • Fokus nuusbrief

 • Toegang tot ALLE LWO dienste teen ledetariewe

Beste aanbod

Pakket 1

R 2 763.00 eenmalige aansluitingsfooi
R 4 548
00
Jaarliks
 • Arbeidsoudit (inligting- & implementeringsessie)

 • Gratis arbeidsregdokumentasie

 • Gratis 24/7 telefoniese advies

 • Fokus nuusbrief

 • Toegang tot ALLE LWO dienste teen ledetariewe

 • Regsbystandfonds toegang (R10 000.00* per jaar)

 • Stakings – 2 vergaderings per jaar

 • Herstrukturering – 2 vergaderings per jaar

Pakket 2

R 2 763.00 eenmalige aansluitingsfooi
R 5 748
00
Jaarliks
 • Arbeidsoudit (inligting- & implementeringsessie)

 • Gratis arbeidsregdokumentasie

 • Gratis 24/7 telefoniese advies

 • Fokus nuusbrief

 • Toegang tot ALLE LWO dienste teen ledetariewe

 • Regsbystandfonds toegang (R20 000.00* per jaar)

 • Stakings – 2 vergaderings per jaar

 • Herstrukturering – 2 vergaderings per jaar

Pakket 3

R 2 763.00 eenmalige aansluitingsfooi
R 8 664
00
Jaarliks
 • Arbeidsoudit (inligting- & implementeringsessie)

 • Gratis arbeidsregdokumentasie

 • Gratis 24/7 telefoniese advies

 • Fokus nuusbrief

 • Toegang tot ALLE LWO dienste teen ledetariewe

 • Regsbystandfonds toegang (R73 500.00* per jaar)

 • Stakings – 2 vergaderings per jaar

 • Herstrukturering – 2 vergaderings per jaar

 • Dissiplinêre verhoor/konsultasie (onbevoegdheid/swak werksprestasie) – 1 per jaar

 • Vakbond onderhandeling – 1 vergadering per jaar

 • Departement van Indiensneming en Arbeid inspeksie – 1 per jaar

Pakket 4

R 2 763.00 eenmalige aansluitingsfooi
R 722
00
+ maandelikse kwotasie x 12
 • Arbeidsoudit (inligting- & implementeringsessie)

 • Gratis arbeidsregdokumentasie

 • Gratis 24/7 telefoniese advies

 • Fokus nuusbrief

 • Toegang tot ALLE LWO dienste teen ledetariewe

 • Regsbystandfonds toegang (R73 500.00* per jaar)

 • PLUS addisionele dienste per kwotasie: km- en uurtarief vir addisionele dienste soos versoek

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.