Lidmaatskap op die Huiswerkerpakket

Het jy 'n Huiswerker?

Die noue werksverhouding tussen die werkgewer en die huiswerker skep unieke uitdagings en definitiewe risiko vir die werkgewer. Neem kennis van onder andere die dienskontrakte, vergoeding, verlof, werksure, ens.

Die LWO het die Huiswerkerpakket geskep juis om spesifiek werkgewers met ‘n huiswerker te help om aan arbeidsreg te voldoen.

Die LWO maak dit maklik om 'n werkgewer te wees.

Lidmaatskap voordele

  • 1 x elektroniese inligtingsessie (met aansluitng): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf en verduidelik
  • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
  • Gratis 24/7 telefoniese advies: 24/7 regsadvies hulplyn (onbeperk) – praat direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur vir kundige advies; ‘n praktiese oplossing vir elke dag onsekerheid, wangedrag en dispute in die werksplek.
  • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
  • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA en Arbeidshof) teen ledetariewe: R825.00 per uur | R6.15 per km

Kostestruktuur

  • Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooien jaarlikse lidmaatskap fooi, wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

  • Verpligte eenmalige aansluitingsfooi: R611.00

Lidmaatskap fooi:

  • Jaarlikse lidmaatskap fooi: R600.00
    • Gratis vir die eerste twee huiswerkers, en dan R173.00 per addisionele huiswerker

Lidmaatskap op die
Huiswerkerpakket

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.