LWO vat hande met FASA

LWO vat hande met FASA

As die oudste en enigste vereniging wat die bedryfsregsektor in Suid-Afrika verteenwoordig, het FASA belangrike bande met sleutelareas van regering en besigheid gesmee om die belange van sy lede te bevorder in sy strewe om so relevant moontlik te wees op alle terreine, in die privaat en openbare sektore.

As deel van FASA se mandaat om sy konsessiegewerlede meer bykomende voordele te bied, het FASA ‘n sleutelvennootskap met die LWO gesluit. Die LWO is ‘n organisasie sonder ‘n winsoogmerk wat arbeidsregtelike dienste aan werkgewers lewer en te verseker dat LWO lede aan alle vereistes van Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing voldoen.

“Ons vennootskap met die LWO Werkgewersorganisasie is uiters noodsaaklik vir ons lede wat toenemend onder druk verkeer weens die oorweldigende hoeveelheid wetgewing wat hul bedryf beïnvloed. Om aan arbeidswetgewing te voldoen, is die sleutel tot die bestuur van ‘n suksesvolle en etiese besigheid en hierdie vennootskap sal ons lede die geleentheid gee om voordeel te trek uit die voordele wat die LWO bied.”

– Vera Valasis, Uitvoerende Direkteur (FASA)

Kontak FASA

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.