VERHORE, GRIEWE & ARBITRASIES AANLYN WERKSWINKEL

Ons Verhore, griewe & arbitrasies opleidingsprogram bemagtig jou met die nodige kennis en strategieë om werksplekgeskille aan te spreek.

Bemagtig jou werksplek met opleiding oor verhore, griewe & arbitrasies

Datum: 22 Mei 2024 | Tyd: 10:00-12:00 (2 ure) | Koste: R1200 per persoon

Die effektiewe oplossing van werksplekkwessies is noodsaaklik vir ‘n harmonieuse en produktiewe omgewing. Ons omvattende opleidingsprogram dek verhore, griewe & arbitrasies, wat jou met die nodige kennis en vaardighede toerus om hierdie uitdagende situasies met selfvertroue te navigeer. Jy kan verwag om die volgende te leer tydens hierdie transformerende opleiding:

Hearings Grievances Arbitrations training course
Verhore:

 • Leer hoe om ‘n dissiplinêre ondersoek te begin, ten einde te verseker dat die proses billik is en aan wetlike vereistes voldoen.

 • Ondersoek die verskillende soorte bewyse en verstaan hoe om bewyse wettig en eties te bekom.

 • Bemeester die kuns om ‘n saak doeltreffend te bewys terwyl oortuigende argumente aangebied word.

 • Ontdek kruisondervragingstaktieke wat kan help om die waarheid te ontbloot en jou saak te versterk.

 • Verkry insigte in die lewering van oortuigende slotargumente wat geen ruimte vir twyfel laat nie.Grieweprosedure:

 • Verstaan wat ‘n grief behels en hoe om dit doeltreffend te hanteer, ten einde te verhoed dat potensiële konflikte eskaleer.

 • Onderskei tussen die drie soorte griewe en ondersoek die kenmerke tussen informele en formele grieweprosedures.

 • Leer oor die gevolge wanneer ‘n grief geïgnoreer word en die moontlike impak daarvan op die werksplek.

 • Navigeer konstruktiewe ontslagsituasies, identifiseer wanneer dit plaasvind en die nodige stappe om dit aan te spreek.

 • Pak kwessies van onbillike diskriminasie proaktief aan, ten einde te verseker dat die werksplek nie skuldig is aan partydigheid en vooroordeel nie.KVBA (konsiliasie en arbitrasie:

 • Kry ‘n inleiding tot KVBA-prosesse, insluitend konsiliasie en arbitrasie, en verstaan hierdie rolle met geskiloplossing.

 • Leer oor die werking van arbitrasies, van besware en voorbereidings tot die doeltreffende aanbieding van jou saak.

 • Ondersoek strategieë om jou saak voor te berei, ten einde te verseker dat jy goed toegerus is om jou kant oortuigend aan te bied.

 • Navigeer die kompleksiteit van konsiliasie en arbitrasie met selfvertroue, en verstaan die betrokke sleutelstappe en oorwegings.