Progressiewe dissipline?

Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word. Dit sal weer op sy beurt produktiwiteit verhoog en ‘n positiewe werksomgewing bevorder.

Die oorgrote meerderheid van sake wat na die KVBA verys word, is na aanleiding van “onbillike ontslag”, waarvan die meerderheid van die sake verwant is aan wangedrag wat gelei het tot ontslag. Oor die algemeen word arbitrasie bevele wat in die werknemer se guns toegestaan word, direk gekoppel aan die werkgewer wat nie die korrekte prosedure gevolge het nie. Die KVBA kan bevele van tot 12 maande van ‘n werknemer se salaris teen die werkgewer toeken.

Wat moet ek as werkgewer doen?

Progressiewe dissipline is algemeen bekend in die arbeidsomgewing en een van die belangrikste punte wat oorweeg moet word deur die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof waar ‘n dispuut van onbillike ontslag ontstaan. en een van die belangrikste punte wat oorweeg moet word deur die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof waar ‘n dispuut van onbillike ontslag ontstaan. Werkgewers moet seker maak dat progressiewe dissipline reg verstaan en toegepas word in die werksplek.

Wat is progressiewe dissipline?

Die wet op Arbeidsverhoudinge omskryf progressiewe dissipline soos volg: “Die benadering van progressiewe dissipline in die werksplek, beskou die doel van dissipline as ‘n middel vir werknemers om te weet en te verstaan watter standaarde van hulle vereis word. Dus moet redelike stappe geneem word om werknemers se gedrag te verbeter of te verander deur middel van ‘n sistematiese gebruik van waarskuwings en konsultasies”.

Dissipline in die werksplek het teen doel om gedrag aan te pas en te verbeter deur die regstelling, konsultasies en waarskuwings, eerder as om die werknemer te straf of te ontslaan. Ontslag moet altyd die laaste opsie wees.

Tipes wangedrag

Dit is baie belangrik dat ‘n werksplek ‘n relevante dissiplinêre kode het. Die dissiplinêre kode is noodsaaklik om te verseker dat daar duidelike reëls in die werksplek is, met toepaslike sanksies, wat werknemers kan volg. Wanneer hierdie reëls oortree word, kan die werkgewer progressiewe dissipline toepas, of in gevalle van ernstige wangedrag direk voortgaan met dissiplinêre verhoor. Die werkgewer moet deeglik rekord hou van oortredings en sanksies soos toegepas.

Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek wat wissel van ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings, en word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewer vertrouensverhouding.

In gevalle van minder ernstige oortredings, kan die werkgewer ‘n informele proses volg deur middel van goeie advies of leiding, regstelling en konsultasie. Waar die oortredings van ‘n ernstiger aard is kan ‘n formele proses gevolg word in terme van skriftelike waarskuwings en/of ontslag na afloop van ‘n dissiplinêre verhoor.

Normale verloop van progressiewe dissipline:

Progressiewe dissipline bestaan uit die volgende stappe:

 • Verbale waarskuwing – geldig vir drie maande
 • Skriftelike waarskuwing – geldig vir ses maande
 • Ernstige skriftelike waarskuwing – geldig vir nege maande
 • Finale skriftelike waarskuwing – geldig vir twaalf maande
 • Ontslag (na ‘n dissiplinêre verhoor)

Arbeidswetgewing omskryf nie die termyn wat waarskuwings geldig is nie, maar in praktyk stel ons bogenoemde voor.

Die werkgewer moet die erns van die oortreding oorweeg en progressiewe dissipline toepas volgens die aard van die wangedrag, byvoorbeeld in die geval van:

 • 1 dag afwesig sonder toestemming = skriftelike waarskuwing
 • 2 dae aaneen afwesig sonder toestemming = ernstige skriftelike waarskuwing
 • 3 dae aaneen afwesig sonder toestemming = finale skriftelike waarskuwing
 • Minagting = finale skriftelike waarskuwing
 • Versuim om ‘n instruksie uit te voer = ernstige skriftelike waarskuwing of dissiplinêre verhoor.

Wanneer die werknemer herhaaldelik dieselfde reël oortree en die werkgewer progressiewe dissipline toepas, kan die werkgewer ‘n ernstiger waarskuwing uitreik indien die vorige waarskuwing steeds geldig is.

Voorbeelde van eenmalige oortredings wat ontslag kan regverdig, is as volg:

Voorbeelde van eenmalige oortredings wat ontslag kan regverdig, is as volg:

 • Growwe oneerlikheid (diefstal, bedrog, valse verklaringe)
 • Opsetlike beskadiging van eiendom
 • Aanranding, of poging tot aanranding
 • Growwe nalatigheid
 • Uiterse gevalle van minagting
 • Om opsetlik mense se lewens in gevaar te stel.

‘n Werkgewer kan onder geen omstandighede ‘n werknemer ontslaan sonder om ‘n dissiplinêre verhoor te hou nie. Dit verseker dat billike prosedures gevolg is en daar substantiewe bewyse is om die werknemer te ontslaan.

Vele besigheidsrisiko’s moet dus daagliks deur die werkgewer bestuur word. Ons beveel sterk aan dat werkgewers proaktief optree deur duidelike reëls in die werksplek te implementeer en korrekte prosedures te volg met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede, veral ontslag en algemene werksplek dissipline.

Kontak ons vir bystand en advies in die verband. Ons is 24/7 beskikbaar.

Nog nie ‘n LWO lid nie? Kyk gerus na ons mlidmaatskap opsies.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.