Pakket 4

VOORDELE:

 • 1 x inligting en implementeringsessie:  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie:  dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R548.00 per uur | R4.50 per km
 • Toegang tot die Regsbystandfonds (RBF) vir R73 500.00 per hernuwingsjaar:  hierdie fonds dek kostes ten opsigte van KVBA-, Bedingingsraad- en Arbeidshofaangeleenthede met verwysing na:
  • Tyd spandeer:  100% RBF
  • Reis en verblyf:  100% RBF
 • Plus addisionele dienste per kwotasie:  km- en uurtarief vir addisionele dienste soos versoek

KOSTES:

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en maandelikse lidmaatskap fooi, wat van toepassing is op alle lede.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R2 000.00 + R280.00 (BTW) = R2 280.00

Lidmaatskap fooi:

Let wel minimum kwotasie bedrag – soos volg:

Maandelikse ledegeld: R510.53 + R71.47 (BTW) = R582.00 (x12) + maandelikse kwotasie bedrag

Jou Naam (vereis)

Jou E-pos (vereis)

Jou Selfoon Nommer (required)

Jou Area (required)

Pakket 4 Prys Opsies

Additionele Boodskap