Pakket 4

VOORDELE: soos per Basiese pakket PLUS

 • ADDISIONELE DIENSTE PER KWOTASIE (km + uurtariewe vir addisionele dienste versoek). Dienste soos:
  • Bystand met ondersoeke van die Departement van Arbeid
  • Stakings
  • Afleggings
  • Konsultasies
  • Vakbond onderhandeling
  • Dissiplinêre verhoor/beraadslaging
 • Verteenwoordiging in KVBA / Bedingingsrade / Arbeidshof tot en met R73 500.00 per hernuwingsjaar*

*Alle reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal

KOSTES:

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en maandelikse lidmaatskap fooi, wat van toepassing is op alle lede.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R2 000.00 + R280.00 (BTW) = R2 280.00

Lidmaatskap fooi:

Let wel minimum kwotasie bedrag – soos volg:

Maandelikse ledegeld: R510.53 + R71.47 (BTW) = R582.00 (x12) + maandelikse kwotasie bedrag





Jou Naam (vereis)

Jou E-pos (vereis)

Jou Selfoon Nommer (required)

Jou Area (required)

Pakket 4 Prys Opsies

Additionele Boodskap