LWO op radio – Verlof

Die LWO Werkgewersorganisasie het op Pretoria FM gesels oor verlof.

Daar is gefokus op:

  • Watter tipes verlof is daar?
  • Wanneer mag werkgewers verlof weier?
  • Wie kwalifiseer vir verlof?
  • Wanneer is ’n werknemer geregtig op verlof?
  • Waarvoor moet werkgewers versigtig wees?
DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LET LWO ASSIST YOU!

IS YOUR BUSINESS LABOUR-COMPLIANT?

FIND OUT NOW.

Stay ahead with our comprehensive compliance questionnaire. We’ll help pinpoint any gaps, ensuring you operate within legal guidelines.