LWO op die radio – progressiewe dissipline

Die LWO Werkgewersorganisasie het op Pretoria FM gesels oor progressiewe dissipline in die werksplek.

Daar word gefokus op:

  • Wat is progressiewe dissipline? 
  • Hoe pas ek progressiewe dissipline toe?
  • Onbillike ontslag? 

Kontak die LWO vir meer inligting op 0861 101 828 / info@lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LET LWO ASSIST YOU!

IS YOUR BUSINESS LABOUR-COMPLIANT?

FIND OUT NOW.

Stay ahead with our comprehensive compliance questionnaire. We’ll help pinpoint any gaps, ensuring you operate within legal guidelines.