TERUGPLOEG

KMV (korporatiewe MAATSKAPLIKE verantwoordelikheid)

Verwante Sektore Voorsorgfonds

gemeenskapbetrokkenheid

Die LWO staan ‘n produktiewe en volhoubare werksomgewing voor. Ons dienste is krities vir elke werkgewer en dit is belangrik dat ons deurlopend ‘n etiese benadering volg en kwaliteit diens lewer. Ons waardes is nie onderhandelbaar nie en ons is baie trots op hulle:
 • Respek – ons lede en personeel word na waarde geag en ons staan die billike behandeling van ons lede en personeel voor
 • Dinamiese ingesteldheid– ons is daarop ingestel om die verwagtinge van ons lede deurlopend te oortref
 • Kwaliteit – ons neem elkeen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van ons werk
 • Leierskap – ons demonstreer leierskap in alles wat ons doen
 • Integriteit – ons demonstreer integriteit in al ons aksies
Die LWO ploeg terug in die gemeenskappe wat ons dien – ons raak betrokke en glo daarin om ‘n verandering te maak.

KORPORATIEWE MAATSKAPLIKE VERANTWOORDELIKHEID

Die LWO bied met groot sukses ‘n arbeidsregopleidingsprogram by landbouskole en ander opleidingsinstansies aan. Uit die terugvoer, blyk dit dat die kursus van groot waarde is vir leerders wat in baie gevalle na skool die besigheidsomgewing betree, insluitend die landbousektor.

Die LWO is trots daarop om ons arbeidsregopleidingsprogram by die volgende landbouskole aan te bied:

Hoër Landbouskool Oakdale

Weston Agricultural College

SLUIT AAN BY DIE LWO

Verwante Sektore Voorsorgfonds

Die LWO is ‘n stigterslid van die Landbousektor Voorsorgfonds (LSVF)

Daar kan met reg erkenning gegee word aan die wyse waarop werkgewers in die landbousektor deurlopend in belang van werknemers optree. Finansiële beplanning is ‘n belangrike aspek waaraan elke werker aandag behoort te gee en derhalwe is dit ook belangrik dat ‘n organisasie soos die LWO sal deelneem aan inisiatiewe om bekostigbare aftree-, ongeskiktheids-, sterfte- en begrafnisvoordele vir plaaswerkers daar te stel.

Die LSVF bied verskeie bekostigbare planne met unieke voordele aan werknemers. Die LSVF word ondersteun en bestuur deur ‘n raad van trustees wat van Agri SA, TLU SA en die LWO afkomstig is, saam met professionele onafhanklike trustees. Die raad van trustees sien om na bekostigbare bydraes, sowel as mededingende voordele vir deelnemende plaaswerkers.

Wanneer ‘n werkgewer besluit om die voordeel van ‘n voorsorgfonds as diensvoorwaarde te bied, kry bestaande werknemers die opsie om aan die fonds te behoort, al dan nie. Hierdie keuse word skriftelik uitgeoefen en rekord van gehou. Werknemers wat egter nadat hierdie besluit geïmplementeer is in diens geneem word, is verplig om aan die fonds te behoort.

Dit is belangrik dat werkgewers daarop let dat die Wet op Billike Werksgeleenthede van toepassing is op voordele soos ‘n voorsorgfonds. Hierdie kode is gestruktureer om te verseker dat werknemers deurlopend billik behandel word en om onregverdige diskriminasie in die werksplek te elimineer.

Sedert 1991 verbeter AVSV die lewens van plaaswerkers en boere deur buigsame risiko- en voorsorgfondsoplossings te bied, met 'n groeiende ledetal van 10 800. Die tyd wat in die landbousektor spandeer word, het AVSV bewys as 'n betroubare en betroubare voorsorgfonds.

 

Die AVSV spesialiseer in risiko- en voorsorgprodukte in die nis-agri-omgewing. AVSV weet dat geen plaas of landboustruktuur dieselfde is nie; daarom is die lewering van 'n unieke, veelsydige produk noodsaaklik vir die mark. ASPF se produk is hoogs buigsaam en kan verskeie behoeftes bevredig terwyl dit steeds ongekompliseerd is om administrasie te vergemaklik en koste te beperk.

 • Voorsorgfonds (spaargeld)
 • Doodsdekking
 • Begrafnisvoordeel
 • Dekking vir seisoenwerkers
 • Ongeskiktheidsdekking
 • Ongeluk en liggaamlike dekkin

 • Prioritiseer onttrekking en aftree-eise
  Jaarlikse lidvoordeelstate
 • Uitgebreide familiebegrafnisdekking
 • Help begunstigdes met eise en betalings
 • Begunstigde trustfonds in die geval van betalings aan minderjariges
 • Ledesessies kan vir groter groepe in Afrikatale gereël word
 • Begrafnisbetalings sal binne 48 uur gedoen word (onderhewig aan alle vereiste dokumente wat ontvang word)
 • Nadat hulle by die fonds aangesluit het, sal lede 'n sertifikaat van deelname ontvang
 • 'n Bestuurskomiteevergadering kan een keer per jaar gereël word, afhangende van die grootte van die kliënt

GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

Die LWO span gereeld kragte saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens om by te dra in die voortdurende behoefte aan skenkersbloed. Die LWO verstaan die belangrikheid daarvan om betrokke te raak om verandering moontlik te maak.

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Bly voor met ons omvattende voldoeningsvraelys. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.