JY FOKUS OP JOU BESIGHEID.

DIE LWO FOKUS OP JOU

ARBEIDSKWESSIES.

Spesialisdienste

Een stop arbeidswinkel

wet op billike werksgeleenthede

opleidingskursusse

Die oomblik wanneer ‘n werkgewer-werknemerverhouding ontstaan, is daar streng vereistes waaraan die werkgewer moet voldoen, ongeag die aantal werknemers.

Beperkende arbeidsregulasies bemoeilik besigheid in Suid-Afrika egter geweldig. Dit is dikwels meer effektief om nie-kernaktiwiteite uit te kontrakteer, sodat die werkgewer meer tyd beskikbaar het om aan noodsaaklike besigheidsaktiwiteite te spandeer.

Die LWO maak die hantering van arbeidsregskwessies maklik, eenvoudig EN help jou om jou besigheid te beskerm.

SPESIALISDIENSTE

Die LWO beskik oor ‘n span hoogsopgeleide regsadviseurs – met nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van arbeidsreg. As ‘n werkgewersorganisasie wat by die Departement van Indiensneming en Arbeid geregistreer is, fokus die LWO uitsluitlik daarop om lede te ondersteun om aan arbeidsreg te voldoen.

Die LWO lewer dienste op die werkgewer se perseel volgens ledebehoefte, maar het ‘n nasionale voetspoor en die nodige infrastruktuur om te verseker dat lede kwaliteit diens ontvang wanneer hulle dit benodig. Die LWO het ook ‘n 24/7 arbeidsregsadvies hulplyn waar lede direkte toegang het tot die regsafdeling vir telefoniese bystand. Dit is belangrik om te verstaan dat die LWO persoonlike diens met praktiese oplossings lewer en nie ‘n inbelsentrum-benadering volg nie.

As geregistreerde werkgewersorganisasie het die LWO outomaties die reg om lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof.

GRATIS ARBEIDSOUDIT VIR ALLE NUWE LEDE

DOELONTWERPTE DIENSKONTRAKTE

PERSONEEL-VERMINDERING (AFLEGGINGS)

REËLS EN DISSIPLINE IN DIE WERKSPLEK

KONSULTASIES

WAARSKUWINGS

DISSIPLINÊRE VERHORE

HERSTRUKTURERING

BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

VAKBONDONDER-HANDELINGE

STAKINGS | INDUSTRIËLE AKSIE

DEPARTEMENT VAN INDIENSNEMING EN ARBEID INSPEKSIES

VERTEENWOORDIGING KVBA BEDINGINGRADE EN ARBEIDSHOF

24/7 ARBEIDSREGSADVIES HULPLYN

SLUIT AAN BY DIE LWO

LWO PRODUKTE / WINKEL

Die LWO maak dit gerieflik vir werkgewers om aan arbeidsreg te voldoen in terme van verpligte arbeidsprodukte wat vertoon moet word of op die perseel beskikbaar moet wees.

EEN STOP ARBEIDSWINKEL PRODUKTE

Arbeidswetgewing vereis dat die volgende plakkate in die werksplek vertoon moet word: die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet op Billike Werksgeleenthede en die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid. Die LWO se gelamineerde, tweetalige (Afrikaans | Engels) opsommende plakkate is uitsluitlik ontwerp vir hierdie doeleinde. Beskikbare plakkate sluit in:

  • Wet op Basiese Diensvoorwaardes
  • Wet op Billike Werksgeleenthede
  • Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
  • Dissiplinêre kode – die LWO beveel ons lede sterk aan om ‘n relevante en opdatum dissiplinêre kode met die werkgewer se reëls en voorgestelde sanksies, in die werksplek te vertoon.

Hierdie is ’n volledige gebinde bundel van noodsaaklike dokumente vir bestuur rakende werknemers in die landbousektor. Dit bevat ’n dienskontrak, tydregister, posbeskrywing, lys van inwoners, ‘n rekord van verlof, UI-19 vorm, asook die diensrekord vir die jaar en ’n dienssertifikaat.

Die voorvalle boek is ’n persoonlike werkboek vir elke dag gebruik. Dit bevat ‘n dissiplinêre kode, kalender (vorige, huidige en volgende jaar), ‘n jaarbeplanner, rekordhouding van die jaarlikse reënval en temperatuur asook alle insidente, notas en ‘n bestelvorm. Dit is uiters belangrik om rekord te hou van alle insidente in die werksplek.

The incident book is a personal workbook for everyday use. It consists of a disciplinary code, calendar (previous, current and following year), a year planner, record keeping of the annual rainfall and temperature as well as all workplace incidents, notes and an LWO Book shop order form. It is very important to keep record of all incidents in the workplace.

ADDISIONELE PRODUKTE

Die dokumentasie USB is ‘n samestelling van alle dokumentasie vir ‘n spesifieke onderneming. Dit word uniek opgestel vir elke werkgewer afghangende van die toepaslike sektor/industrie waarin die werkgewer besigheid doen. Dit bevat alle wetlike dokumentasie verwysende na wetgewing | dienskontrakte | ooreenkomste | registrasie | aansoekvorms | kennisgewings | dissiplinêre vorms | konsultasie dokumentasie | personeelvermindering dokumentasie | griewe dokumentasie | vakbond dokumentasie | diensbeëindiging dokumentasie | dokumentasie met betrekking tot stakings | beleide en prosedures, ensovoorts.

‘n Muurgemonteerde sanitiseerderhouer om vloeibare sanitiseerder uit te meet. ‘n Bewese effektiewe en eenvoudige wyse om goeie handhigiëne te bevorder in die werksplek, voedselvoorbereidingsinstellings, klinieke, hospitale en mediese stasies.

Monteer die “top up” sanitiseerderhouer maklik (werk met enige vloeibare handsanitiseerder) om dit gerieflik te maak vir werknemers om hul hande kiemvry te hou. Lig die voorste paneel op om die houer te hervul. Hierdie sanitiseerderhouer is so ontwerp om maklik te hervul met enige handalkoholvloeistof. Hierdie houer word voorsien van ‘n hervulbare 700ml bottelinsetsel.

’n Noodhulpkis is noodsaaklik vir gebruik in ’n noodgeval in die werksplek. Selfs al word dit nie wetlik vereis vir ‘n spesifieke werkgewer nie, stel ons voor dat elke werkgewer ‘n vollede noodhulpkis (sak/tas) beskikbaar het.

Hierdie alkoholtoetse is ‘n koste effektiewe, weggooibare asem-alkohol-opsporingsapparaat wat daarop dui indien ‘n person alcohol gebruik het en of die alkoholvlak onder of oor die wettige vlak is. Dit is ‘n gerieflike en gebruikersvriendelike apparaat wat enige plek en enige tyd gebruik kan word. Dit is akkuraat en betroubaar en het nie kallibrasie of ‘n battery nodig nie en resultate is onmiddelik beskikbaar. Die alkoholtoetse is CE-gemerk en FDA-goedgekeur.

Africlock is ‘n tydhou sisteem waar werknemer in- en uitklok aan die begin en einde van ‘n skof/werksdag. Verskillende opsies is beskikbaar, insluitende drukknoppies, vingerafdrukke en gesigherkenning. ‘n Draagbare sisteem is ook beskikbaar. Africlock het ook ‘n dieselbeheerstelsel wat voldoen aan SARS se vereistes rakende dieselrabatte.

WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

Die Wet op Billike Werksgeleenthede (WBW) het ten doel om onregverdige diskriminasie in die werksplek uit te skakel deur gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder. Dit is van toepassing op alle werkgewers, maar “aangewese werkgewers” (wat aan die minimum vereistes voldoen) het addisionele verpligtinge.

Die LWO het ‘n toegewyde span wat spesialiseer in die Wet op Billike Werksgeleenthede. Maak seker jy weet wat van jou verwag word en dat jy hierdie wet nakom.

OPLEIDINGSKURSUSSE

Suid-Afrika se arbeidsomgewing is hoogs gereguleer. Bemagtig jouself met kennis en gryp hierdie geleentheid aan om by arbeidsregkundiges te leer.. Jy kan ouself herposisioneer en jou regte as die werkgewer in die diensverhouding vorentoe beskerm, met die regte leiding en ondersteuning.

 

Die LWO bied verskeie opleidingskursusse aan beide LWO-lede en nie-lede:

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Bly voor met ons omvattende voldoeningsvraelys. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.