Verso, LSVF en LWO

Artikel verskaf deur Verso

Verso, LSVF en LWO: Die Verso Groep van Maatskappye, gestig in 2000, het ‘n nasionale voetspoor en bestaan uit verskeie 100% eie besit maatskappye in die finansiëledienstesektor. Die Verso Groep het uitsonderlike groei beleef sedert sy ontstaan en is ‘n gevestigde en vertroude handelsmerk in die werknemervoordele-industrie.
Verso is gebou op eerlikheid, deursigtigheid, integriteit, vertroue en innovasie en hierdie grondbeginsels resoneer in alles wat die Verso Groep doen.

Die Verso Groep sluit die volgende entiteite en dienste in:

  • Verso Employee Benefits Consulting (Edms) Bpk – Werknemervoordele konsultasie en groeprisikoprodukte
  • Verso Benefits Administrator (Edms) Bpk – Aftreefondsadministrasie
  • Verso Health (Edms) Bpk – Makelaars van mediese fondse, gapingsdekking, werknemerswelstand en gesondheidsversekeringsprodukte
  • Verso Wealth (Edms) Bpk – Finansiële bestuur; aftreebeplanning; persoonlike risikobestuur; boedelbeplanning; beleggingsbeplanning; individuele risikodekking – dood, ongeskiktheid gevreesde siekte
  • Verso Trustee Services (Edms) Bpk – Sterftevoordeelondersoeke, aftreefondssekretariaat, regs- en tegniese dienste aan aftreefondse, pensioenfondsbeoordelaar klagtebestuur, kommunikasiedienste vir aftreefondse en fidusiêre dienste
BESKERM JOU REGTE AS WERKGEWER
LAAT LWO JOU HELP!

Verso, LSVF en LWO

Sedert 1991 het die Landbousektor Voorsorgfonds (LSVF) die lewens van plaaswerkers en boere verbeter deur buigsame risiko- en voorsorgfondsoplossings te bied, met ‘n groeiende ledetal van meer as 20 000 lede.
Die LSVF spesialiseer in risiko- en voorsorgfondsprodukte in die nis landbou-omgewing en verwante bedrywe. Die LSVF weet dat geen plaas, landboustruktuur of geassosieerde bedryf dieselfde is nie en daarom is die lewering van ‘n unieke, veelsydige produk noodsaaklik vir die mark. Die LSVF-produkte is buigsaam en kan aan ‘n verskeidenheid behoeftes voldoen, terwyl dit steeds ongekompliseerd is om administrasie te vergemaklik en koste te beperk.
Die LSVF word ondersteun en bestuur deur ‘n Raad van Trustees afkomstig van Agri SA, TLU SA en die LWO, tesame met professionele onafhanklike trustees.
Die LSVF Raad van Trustees het Verso Financial Services (Edms) Bpk as die fonds se voordele-administrateur aangestel met ingang van 1 Oktober 2022. Verso is trots op hierdie aanstelling en het reeds doeltreffende, professionele en bekwame administrasiedienste aan die fonds ten toon gestel.

Die LWO is ‘n trotse vennoot van die LSVF

Verso het ‘n vennootskap met die LWO aangegaan om wedersydse sinergieë te ontsluit wat ook tot voordeel van die LSVF en sy deelnemende werkgewers en lede kan wees, en sodoende die diensaanbod van die LSVF versterk. Verso is opgewonde om wyer dienste aan LWO-lede te lewer, wat die vennootskap sal verbeter.

Vir produkte, advies en dienste wat jy kan vertrou, kontak asseblief vir Suzaan Hamman(Hoofkonsultant) by Verso by 021 943500 of stuur ‘n e-pos aan haar by LWO@Verso.co.za.

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.