Dubbelverdienste/Dubbelwerk (“moonlighting”)

In die werksplek verwys dubbelverdienste (“moonlighting”) na wanneer ‘n werknemer ‘n tweede betrekking beklee of ‘n persoonlike besigheid bestuur terwyl hy/sy elders in diens is. Dit is ‘n algemene praktyk wat finansiële voordele aan werkers kan bied, maar dit hou ook potensiële risiko’s en botsing van belange in vir werkgewers. Dit is van kardinale belang vir werkgewers om dubbelverdienste behoorlik te reguleer ten einde ‘n billike en produktiewe werksomgewing te handhaaf.
Wanneer ‘n werknemer sy/haar professionele toewyding tussen twee poste verdeel of by ‘n sakeonderneming betrokke raak terwyl hy/sy reeds in diens is, kan dit lei tot moontlike probleme soos verdeelde lojaliteit, verminderde produktiwiteit en potensiële botsing van belange. Hierdie kwessies kan die werkgewer se sakebelange in gedrang bring, veral as die werknemer se sekondêre diens direk met hul primêre werk meeding of hul doeltreffendheid belemmer.
Dienskontrakte en organisatoriese beleide moet uitdruklik dubbelverdienste aanspreek om regsgeskille te vermy en duidelikheid te skep rondom verwagtinge. Hierdie beleide moet voorwaardes uiteensit waaronder ‘n werknemer eksterne werksgeleenthede kan nastreef en die prosedure om goedkeuring van hul primêre werkgewer te bekom.
VERTOON JY DIE KORREKTE REGSPLAKKATE?
LAAT LWO JOU HELP!
Ontslag kan geregverdig word indien ‘n werknemer se sekondêre werk hul primêre werkprestasie nadelig beïnvloed, of as dit lei tot ‘n direkte botsing van belange. Die volgende faktore word egter oor die algemeen oorweeg wanneer daar geëvalueer word of dubbelverdienste die diensverhouding onherstelbaar beskadig het:
  1. Oneerlikheid: Was die werknemer deursigtig oor hul tweede betrekking?
  2. Versagting van verbreekte vertroue: Kan vertroue herstel word, of het die gedrag gelei tot onomkeerbare skade?
  3. Skade aan die werkgewer se besigheid: Het die werknemer se optrede die werkgewer opsetlik benadeel?
Sonder ‘n klousule wat dubbelverdienste uitdruklik verbied, of ‘n duidelike beleid wat in plek is, is dit moeilik vir werkgewers om te argumenteer dat ‘n werknemer die bepalings van hul diens oortree het bloot deur ‘n tweede betrekking te hê.
Om dubbelverdienste in die werksplek effektief te bestuur vereis ‘n balans tussen werknemers se vryheid om ‘n aanvullende inkomste te verdien en die beskerming van die besigheid se belange. Deur omvattende beleide te implementeer, kan werkgewers risiko’s wat verband hou met dubbelverdienste versag terwyl hul werknemers se regte om bykomende werk te soek, respekteer word.

Kontak die LWO by 0861 101 828 vir meer inligting oor hoe om arbeidswetgewing tot jou voordeel te gebruik in die opstel van dienskontrakte, asook beleide en prosedures.

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.