Dubbelwerk/Dubbelverdienste (“Moonlighting”)

In die werksplek word dubbelverdienste (“moonlighting”) gedefinieer as om ‘n tweede betrekking te beklee sonder om jou primêre werkgewer daarvan in te lig, asook dat werknemers ekstra geld verdien buite werksure. ‘n Moontlike bekommernis is dat dubbelverdienste ‘n afname in produktiwiteit in die werksplek kan veroorsaak. Data van die Momentum/Unisa Huishoudelike Indeks toon dat ‘n geraamde 14% van huishoudings ‘n bykomende inkomste uit ‘n tweede werk verkry. Maar het die werkgewer enige reg om beswaar te maak daarteen dat ‘n werknemer ‘n tweede werk behou terwyl hy in diens is?

Die algemene beginsel is dat ‘n werknemer nie onredelik daarvan weerhou kan word om hul inkomste aan te vul nie. Werkgewers kan egter proaktiewe maatreëls implementeer om die situasie te bestuur deur ‘n klousule in die dienskontrak in te sluit wat werknemers vereis om toestemming te bekom of te versoek om bykomende diens te aanvaar. Enige moontlike botsing van belange moet ook geopenbaar word.
’n Werkplekbeleid kan ook dubbelverdienste verbied. Reëls rakende dubbelverdienste moet op skrif wees om te verseker dat werknemers bewus is van die gevolge wanneer dit oortree word. Die Arbeidsappèlhof het bevind dat vir dubbelverdienste om effektief verbied te word, daar ‘n spesifieke reël moet wees wat bepaal dat dit nie toelaatbaar is nie, en werknemers moet bewus wees van hierdie reël. Vir ‘n ontslag gebaseer op dubbelverdienste om regverdig te wees, moet dit aan die genoemde kriteria voldoen, en die gevolg daarvan moet baie duidelik gestel word.
Die sleutel om werknemers toe te laat om hul inkomste uit ‘n bykomende werksbron aan te vul, is om ‘n oop kommunikasielyn te hê, met ‘n gemeenskaplike begrip dat prestasie in die werksplek nie as gevolg daarvan moet ly nie.
BESKERM JOU REGTE AS WERKGEWER
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.