LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Siekverlof

LWO gesels op Pretoria FM oor siekverlof

Daar is gefokus op:

 • Hoe werk siekverlof?
 • Wanneer is ‘n siekbrief geldig?
 • Wanneer moet ‘n werknemer ‘n siekbrief inhandig?
 • Kwalifiseer kliniekbesoeke vir siekverlof?

Kontak die LWO

086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.zasie

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – bonusse

LWO op die radio – bonusse

Die LWO gesels op Pretoria FM oor bonusse en wat werkgewers moet weet.

Daar is gefokus op:

 • Waarvoor moet werkgewers versigtig wees?
 • Wanneer kan die werkgewer dit aanvaar?
 • Moet die bedanking op skrif wees?
 • Kennistydperk?

Kontak die LWO

086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Verlof

LWO op die radio – Verlof

LWO gesels op Pretoria FM oor verlof

Daar is gefokus op:

 • Algemene tipes verlof?
 • Ouerlike verlof?
 • Wat sê die wet oor die aantal verlof beskikbaar?
 • Familie- of menslikheidsverlof?
 • Onbetaalde verlof?
 • Waarvoor moet werkgewers versigtig wees?

Kontak die LWO

086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Herindiensname van ‘n oorlede werknemer

LWO op die radio – Herindiensname van ‘n oorlede werknemer

LWO gesels op Pretoria FM oor herindiensname van ‘n oorlede werknemer.

Daar is gefokus op:

 • Is dit moontlik?
 • Wat sê die wet?
 • Hoekom sal die oorweeg word?
 • Hoe sou dit werk?

Kontak die LWO

086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Ontslag

LWO op die radio – Ontslag

LWO gesels op Pretoria FM oor ontslag

Daar is gefokus op:

 • Wat is ontslag?
 • Wat moet werkgewers weet en voor versigtig wees?
 • Hoe bepaal die werkgewer of die wangedrag ’n waarskuwing, konsultasie of dissiplinêre verhoor regverdig?
 • Watter vereistes moet aan voldoen word om ontslag te regverdig?

Kontak die LWO 086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.

LWO op die radio – Siekverlof

LWO op die radio – Insubordinasie

LWO op die radio – Insubordinasie

LWO gesels op Pretoria FM oor insubordinasie​

Daar is gefokus op:

 • Wat is insubordinasie?
 • Wat is die werkgewer se regte?
 • Watter tipes insubordinasie is daar?
 • Watter algemene oortredings hou verband met insubordinasie?
 • Wat moet werkgewers doen?

Kontak die LWO 086 110 1828 | info@lwo.co.za | www.lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LAAT LWO JOU HELP!

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.